Kurser

Den neuroaffektive undervisning og undervisningen i chok og traumer har været en væsentlig del af de nu afsluttede uddannelser.

Fremover vil den undervisning foregå på efteruddannelserne, som løber over et år ad gangen med mulighed for forlængelse, og som er rettet mod uddannede psykoterapeuter og psykologer. Læs mere her.

Men vi er bevidste om, at der er mange i andre sammenhænge eller andre job, der har brug for at vide noget om sammenhængen mellem krop, følelser og relationer, med andre ord at kunne omsætte den neuroaffektive viden i praksis. Det gælder fx pædagoger og familievejledere, men også mange andre, der har at gøre med børn eller voksne i deres dagligdag.

Vi har allerede afholdt mange af den slags kurser eller bare foredragsaftener og har stor erfaring i at videregive den teori og praksis, som vi har samlet igennem vores mange år i NIP.

Det er Inge, der står for undervisningen på de lange forløb og på kurser for uddannede psykoterapeuter og psykologer, og Mary, der står for de kortere undervisningsforløb rettet mod børn og børnefamilier.

Mary udbyder kursus for fagfolk i Aalborg. Læs mere nedenfor.

Vi holder begge gerne foredrag, fyraftensmøder eller introduktionsaftener efter aftale.

Kontakt os, hvis du er interesseret i at vide mere om kurser eller andre aktiviteter.

Du kan læse mere om vores undervisning her.

Kursustilbud til fagfolk som arbejder med børn/unge og familier

Min motivation for at udbyde dette kursus, er at jeg igennem årene har oplevet den langt mere helbredende effekt der er i relationen, når man som fagperson er bevidst om, hvordan man kan anvende flere redskaber i relationsarbejdet.

Formålet er, at deltagerne får fornemmelse for og indsigt i, hvordan nervesystemet påvirkes i samspil med andre mennesker. Hvordan nærvær og spejling kan forløse og helbrede. I de senere år har de neuroaffektive teorier og erfaringer været med til at forøge vores viden, indsigt og heling i behandlingsarbejdet.  Det har vist sig, at det, som kan forløse og regulere et overaktivt nervesystem, til hver en tid er et andet menneskes nærvær. Det er herigennem blokeret energi kan komme i flow, ressourcerne kan vokse og personligheden kan udvikle sig. En vigtig viden og kunnen for den, der arbejder med mennesker. Der er stor interesse for emnet, men meget ofte stopper det ved en teoretisk forståelse, som ikke uden videre kan omsættes i praksis, da det kræver kendskab til andet og mere end almindelig bevidst forståelse. Det er i høj grad et spørgsmål om færdigheder, erfaring og træning.

Kurset er for fagfolk, som arbejder med relationer, og som ønsker større forståelse for relationers betydning, og som ønsker at kunne omsætte denne viden i praksis.

Vi er som professionelle vores eget arbejdsredskab, og kurset har til formål at give dig indsigt i og forståelse for de dybere aspekter af det relationelle samspil indenfor dit særlige arbejdsfelt.

Jeg bygger på hele NIPs faglige grundlag, såsom den tredelte hjerne, viden om barnets tidlige udvikling, chok og traumer, tilknytningsmønstre, uforløst sorg og om krop og kropssansninger samt betydningen af relationerne til familie og andre betydningsfulde personer.

Undervisningen består af teori og øvelser og der bliver mulighed for sparring på deltagernes egne sager / oplevelser.

Tid, sted og pris

Kurset finder sted på Enggårdsgade 68, 9000 Aalborg

Der 3 moduler à tre dage
Første modul: torsdag den 06.02.2020 kl. 09 – 16, fredag kl. 09 – 16 og lørdag  kl.  09 – 15.
Andet modul: mandag den 30.03.2020 kl.09 – 16, tirsdag kl. 09 – 16 og onsdag kl.  09 – 15.
Tredje modul: torsdag den 28.05.2020 kl. 09 – 16, fredag kl. 09 – 16 og lørdag kl.    09 -15.

Antal deltagere: maks. 10 og min. 7.

Kursuspris:
1.500 kr. pr. modul ved 10 tilmeldte eller flere. I alt 7.500 kr. for hele forløbet.
Ved 9 tilmeldte 1.700 kr. pr. modul. I alt 8.500 kr. for hele forløbet.
Ved 8 tilmeldte 1.900 kr. pr. modul. I alt 9.500 kr. for hele forløbet.
Ved 7 tilmeldte 2.200 kr. pr. modul. I alt 11.000 kr. for hele forløbet.