Inge Farup

Jeg er født i 1945 og uddannede mig til cand.mag. i musik og idræt (legemsøvelser hed det dengang).

Livet bragte mig dog en anden vej, og jeg har således taget først en uddannelse i kinesiologi og haft egen klinik i syv år, og sideløbende hermed og i årene derefter taget en række uddannelser i psykoterapi, indtil jeg havde lært nok til at have fået et, efter eget skøn og behov, tilstrækkeligt 360 graders overblik over den menneskelige væren og psyke.

Uddannelserne i psykoterapi omfatter fire år på Psykoterapeutisk Institut i København, to år på efteruddannelse i Borderline og incest hos Eva Hildebrand, et toårigt chok-traume-uddannelsesforløb på Bodynamic Institute, en halvandetårig efteruddannelse for læger og psykologer på Bodynamic Institute samt en treårig uddannelse til SE©-terapeut i chok og traumer ved Peter Levine. Dertil en række forskellige kortere kurser gennem årene.
I 1995 søgte jeg optagelse i Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark, hvorefter jeg kunne kalde mig psykoterapeut MPF (Medlem af Psykoterapeut Foreningen).

Jeg har haft chefpsykolog og forfatter af væsentlig faglitteratur, Lars Sørensen, som supervisor siden 2000.

Fra 1993 til 2010 arbejdede jeg klinisk i psykologfællesskabet, Psykologhuset Vesterport, og siden 2010 har jeg haft klinik i mit hjem, de seneste år i Nærum.

Mit virke som underviser er omtalt under afsnittet NIPs historie

Jeg er desuden initieret som meditationsguide i Sufi-Danmark og leder en meditationsgruppe i Aalborg.

Læs om vores undervisning her.