Supervision

Supervision er mange ting

Jeg, Mary, bygger bl.a. min supervision på mange års faglig erfaring fra mit arbejde som socialrådgiver.

Formålet med supervisionen er at udvide supervisandens faglige forståelse af den aktuelle problematik samt at give ham/hende en dybere bevidsthed om den situation eller klient, der tages op, og om sin egen rolle i den sammenhæng.

Med udgangspunk i et helhedssyn på det tema eller den problematik, supervisanden tager op, gør jeg brug af hele NIPs faglige grundlag, såsom viden om barnets tidlige udvikling, chok og traumer, tilknytningsmønstre, og om krop og kropssansninger samt betydningen af relationerne til familie og andre.

Jeg har gennem årene superviseret alle slags sagsbehandlere på børne- og ungeområdet i såvel kommunerne, på opholdssteder, i behandlingsinstitutioner og i psykiatrien.

Det er en hjertesag for mig på den måde at give mit bidrag til børns og familiers trivsel.

Hvis du eller din institution er interesseret i supervision, bedes du kontakte os her.

Du kan læse mere om vores faglige udgangspunkt her.