Uddannelse

NIP i Danmark og på Færøerne

NIP har har en lang historie om at uddanne psykoterapeuter. Det første hold blev eksamineret efter kriterierne i kravene om psykoterapeutuddannelser i 2008.

Siden vi blev evalueret i 2011, blev vores studerende automatisk Psykoterapeuter MPF, når de havde bestået eksamen. Dem, vi havde uddannet før 2011, og som ønskede det, blev derefter også optaget i Psykoterapeutforeningen (links nederst på denne side).

I alt har vi uddannet fem hold, hvoraf det sidste var til afsluttende eksamen i november 2019.
Heraf var ét hold sammensat af seks færinger og seks danskere, og det seneste hold, der alle årene foregik på Færøerne, bestod udelukkende af færinger.

Vi er stolte af at have bidraget med disse mange veluddannede psykoterapeuter både i Danmark og på Færøerne, som bidrager med deres viden og kunnen i deres arbejde på mange forskellige områder.

Mange af vores NIP-terapeuter fungerer som praktiserende psykoterapeuter. Du finder dem her.

Vi afholder ikke flere egentlige uddannelser til psykoterapeuter. Der er stigende efterspørgsel efter den nyeste neuroaffektive viden og viden om arbejdet med chok og traumer blandt uddannede psykologer og psykoterapeuter, ligesom der er stor og stigende efterspørgsel efter kurser, supervision og temadage i arbejdet med børn, unge og familier.

Det er disse behov vi fremover vil koncentrere os om at dække med de erfaringer, vi har samlet sammen gennem årene. Se mere herom: Efteruddannelser, kurser og supervision.

Du kan læse om vores undervisning her.

Du kan finde en liste over NIP-uddannede psykoterapeuter her.

Du kan læse om Psykoterapeutforeningen og dens kriterier for optagelse som Psykoterapeut MPF her.